Топознімання

Використання лазерного сканування при крупномасштабному топографічному зніманні території має ряд суттєвих переваг:

- об’єктивне трактування розміщення усіх об’єктів та деталей навколишньої території;
- чітке відображення висоти споруд;
- детальне знімання рельєфу;
- одержання тривимірного представлення території

Опрацювання даних сканування з метою створення топографічного плану дає можливість відтворити план земельної ділянки у масштабі 1:50 і дрібніше без ведення абрису та кодування точок. Це значно спрощує процес знімання, а при камеральному опрацюванні допомагає чітко визначити контури усіх необхідних об'єктів. Крім того, за даними лазерного сканування можна провести  дешифрування без виїзду на місцевість. При цьому можна досягнути високої деталізації, а також вносити будь-які зміни у кінцевий варіант плану згідно вимог замовника, наприклад збільшення кількості висотних пікетів.

При комплексному дослідженні території, використовуються дані аерозйомки, виконаної за допомогою БПЛА. Поєнання фотоплану місцевості з вимірами 3D сканера дозволяють швидко виконати картографічні роботи по створенню плану земельної ділянки з висою деталізацією та точністю.

Наземне лазерне сканування в комбінації з аерозніманням забезпечує достовірність повноту та оптимізації процесу топографічного знімання.  Для  вишукувань, наприклад, території промислового об'єкту, може бути виконаний комплекс робіт із:
1) створення плану земельної ділянки з нанесенням пікетів з максимальною відстанню між пікетами 5м, а біля біля промислової будівлі та через 1м ; 
2) відтворення внутрішнього та зовнішнього планування споруди.

У наведеному приколаді, дані сканування та аерознімання опрацьовувалися окремо, в одній системі координат.  Для побудови планової ситуації та нанесення пікетних відміток, віддалених від споруди використано дані аерознімання, а більш точні дані сканування використовувалися для створення плану території в безспосередній близькості до досліджуваної споруди.

Фасадне знімання

Фасадне знімання є різновидом геодезичного знімання, яка виконується для вертикальних поверхонь будівель та споруд. Обмір фасаду потрібен для точного визначення геометричних характеристик об'єкта, виявлення будь-яких відхилень, а також для уточнення фактичних розмірів.

Фасадне знімання проводиться в процесі зведення або ж реконструкції об'єктів різного призначення, дає найбільш повне уявлення про зовнішнє архітектурно-планувальне рішення самого об'єкта. При будівництві нових об'єктів фасадне знімання необхідне для визначення відхилень від положення вертикального або проектного рівня, фіксації деформацій та інших дефектів будівлі. У разі реставрації старих будівель, фасадне знімання потрібне для ствоерння проекту реконструкції, розрахунку обсягів та кошторису ремонтних робіт.

На технологію проведення зйомки фасаду, окрім її призначення, досить сильно можуть впливати тип фасаду, а також умови навколишнього середовища - забудова, зелені насадження.

Тахеометричне знімання є є найбільш трудозатратним методом знімання з найменшим детальністю відтворення обєкту. При цьому деякі елементи споруди, при використанні тахеометра, майже неможливо відтворити (наприклад ліпнина на фасаді старих мурованих будівель). Результатом фотограмметричних робіт є найбільш детальне представлення фасаду, але досягти високої точності одержаних даних дуже складно.

Лазерне сканування - найбільш метод знімання, адже він дозволяє досить детально відтворити усі елементи поверхні з високою точністю.

Результатом фасадного знімання є детальне креслення досліджуваних фасадів з точними розмірами і положенням видимих конструкцій:

- плани фасадів будівлі;
- поверхові розрізи будівлі;
- тривимірна модель будівлі.

Знімання фасаду виконано з 6 станцій сканування - 5 станцій відображають фасад будівлі, 1 станція - додаткова для оцифрування бічних сходів. Тривалість сканування - 40хв. В результаті одержано точкову модель фасаду , в якій відстань між точками не перевищує 6мм. По одержаній хмарі точок побудовано полілінії, які відображають фактичне положення усіх контурів фасаду. Висока густота точок дозволяє чітко визначити кути віконних та дверних прорізів, розміщення кондиціонерів, кріплення рекламних щитів, тощо.

Дані лазерного сканування дозволяють доповнити креслення будь-якою фактичною інформацією без додаткових геодезичних обстежень на місцевості, адже дані сканування містять надлишок інформації.

Виконавче знімання 

Для оптимізації виробничих потужностей на заводах різного напряму проводять заходи з модернізації, ремонту, перепланування приміщень. Такі роботи вимагають детальної зйомки території підприємства, внутрішніх приміщень. Під час таких робіт, особливу увагу звертають на комунікації та стаціонарне виробниче устаткування. Проведення традиційної геодезичної зйомки чи архітектурних обмірів значно обмежують та обтяжують проектні роботи. Детальне знімання різних елементів споруди, їх просторове розміщення, а особливо в інтер’єрі, вимагає величезних затрат часу. Крім того, на промислових об’єктах часто виникає проблема недоступність до певних частин будівлі, наприклад, через висотні характеристики.

Для визначення можливостей по переобладнанню деяких приміщень, проводять роботи з наземного лазерного сканування приміщень заводу, що реалізує концепцію виконавчого знімання.  Велика кількість точок знімання дозволяє точно та детально відтворити усі конструктивні елементи будови. Це дозволяє легко оперувати даними та бути впевненим у достовірності одержаних відомостей. Тому лазерне сканування є універсальним методом геодезичних обстежень, адже забезпечує не лише контроль будівельних робіт , але може служити для проектування інтерєру приміщень на пізніших стадіях будівництва

Побудова архітектурних креслень

Пам’ятники архітектури стали однією з перших сфер застосування технології наземного лазерного сканування. Так чому ж в якості основної технології для обмірів споруд вибирають саме цей метод, адже донедавна для отримання метричної інформації про архітектурні об’єкти застосовувались або методи наземної фотограмметрії, або натурні обміри? Більшість з існуючих у наш час сканерів можуть проводити високоточні виміри на відстані 50-100 м зі швидкістю декілька сотень тисяч точок за секунду. Поряд зі швидкістю і точністю важливою рисою технології лазерного сканування є тривимірність. Крім цього, для більшості архітектурних об’єктів властиво наявність складних елементів, які неможливо описати набором таких простих примітивів, як циліндр, сфера чи площина. Маючи в наявності всі геометричні параметри об’єкту, з допомогою створених тривимірних моделей пам’яток архітектури можна проводити їх реставрацію.

З метою збереження даних про будову сакральних споруд, впродовж 2012-2015 років на території Львівської області на замовлення відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей ЛОДА, Інститутом геодезії НУ "Львівської політехніки" проведено лазерне 3D сканування  сакральних дерев'яних споруд  Львівщини.

Землевпорядні роботи

Види землевпорядни робіт подано на https://zempro.xyz/