Порівняння зйомки 3D сканером та тахеометром

Andrii Malitskyi

4/15/20211 min read

Для аналізу знімання земельної ділянки використано наступні матеріали:
 - планшету масштабу 1:500;
 - знімання території попередніх років;
 - дані оцифрування хмари точок лазерного сканування.

План ділянки виконаний у попередні роки не має жодних відхилень від ситуації нанесеної на паперовий планшет. Можна зробити висновок, що планшет був оцифрований без натурних досліджень із врахуванням вимог інструкції з топографічного знімання

3D сканування забезпечує повноту знімання території і є вагомим доказом у допущені помилок при складанні плану земельної ділянки попередніх років. Складений план місцевості по одержаній хмарі точок зафіксував значні відхилення від попередньої зйомки та ситуації нанесеної на паперовий планшет не лише в плановому розміщенні контурів місцевості, а й їх конфігурації.

Ще одною суттєвою перевагою лазерного сканування над іншими методами знімання - створення відміток рельєфу в камеральних умовах в безкінечній кількості та з високою точністю

Інформація про сканування

Перед початком будь-яких вимірів я ставлю питання, для чого ця зйомка, щоб звернути увагу на певні моменти. Головна ціль цієї зйомки - зафіксувати рельєф місцевості, а особливо вздовж дороги на подвір'ї. GNSS - приймач не давав фіксованого розвязку, тому я вирішив відсканувати усю територію. Так як тут були виникли дуже великі розходження із зйомкою минулих років, довелося відсканувати територію більшу ніж це потрібно для поставленою задачі. 

Загалом було утворено 13 станцій сканування, а процес сканування тривав 2 години.

Камеральне опрацювання у мене тривало досить довго, біля 6 годин. Спочатку я вручну оконтурив усі елементи місцевості в AutoCad (крім будівель, по яких автоматично засобами програми проведено полілінії), а топологію і приведення до відповідних умовних знаків виконав у Digitals. 

По часовим затратам найдовше було проаналізувати чому моя зйомка і в яких місцях не співпадає із попередньою зйомкою.

Найшвидше і найпростіше відтворити рельєф місцевості. Так як ділянка невелика, густо засаджена деревами кущами, а перепад висот між найвищою точкою зйомки найнищою складає 5 метрів, мені найзручніше вручну вибирати точки, які будуть пікетними відмітками на плану ділянки