Наземне лазерне 3D сканування, аерофотознімання, наземне 3D фотознімання

Наземне лазерне 3D сканування

Геодезичні та землевпорядні роботи

перевірка достовірності геодезичного знімання

Контроль геодезичних робіт

Висока деталізація та точність відтворення навколишнього середовища

Виконавче знімання

НЛС на сьогодні є єдиним методом, який дозволяє з високою швидкістю (сотні тисяч точок в секунду) визначати координати значної кількості точок на поверхні об’єкта з точністю від кількох міліметрів до 4см без значних спотворень поверхні.

Ця технологія реалізується за допомогою спеціальних приладів – наземних лазерних сканерів, які вимірюють горизонтальні та вертикальні напрямки розповсюдження лазерного випромінювання і похилі відстані.

Дані, одержані в результаті лазерного сканування, дозволяють повністю відтворити будь-який об’єкт у вигляді точкової 3D моделі.

Лазерне 3D сканування дозволяє відтворити навколишню територію на об'єкт у вигляді хмари точок високої густоти.

Така детальність та точність знімання забезпечує виконання більшості геодезичних робіт.

Єдиний спосіб повного відтворення будівлі зсередини

Сканування інтер'єру

Сканування інтер'єру є частиною повного сканування об'єкту. Таке знімання забезпечує визначення відхилень у будові, товщину внутрішніх перегородок, допомагає при проектуванні дизайну приміщення.

 Використання класичних методів знімання визначає наповнення вихідного креслення як атрибутивною інформацією так і  щодо наповнення в залежності від якості знімання.

 У процесі лазерного сканування проводиться тотальне знімання усього навколишнього середовища, яке зберігається у сирих даних сканування. Тому, використання 3D сканування забезпечить наповнення креслення  у будь-який момент з метою деталізації та уточнення. При цьому проводити додаткові геодезичні обстеження не потрібно.

Швидке знімання без можливості спотворення даних

Фасадне знімання

При знімання екстерєру споруди, для деталізації та точного оцифрування фасаду потрібно вручну захопиити ряд точок. Такі роботи вимагають великих затрат часу, а також не гарантують і якості проведених робіт.

 Дуже часто виконавці нехтують відхиленнями фрагментів фасаду споруди і будують креслення шляхом використання шаблонних елементів одинакового розміру.

У випадку використання даних сканування, можна простежити будь-які неточності креслення, адже спотворити хмару точок даних сканування, на відмінну від тахеометричного знімання, майже неможливо.

 Саме тому використання лазерного сканування гарантує  достовірність виконаних робіт з високою точністю

Одні виміри для будь-яких цілей

Кадастрове та топографічне знімання

При знімання екстерєру споруди, для деталізації та точного оцифрування фасаду потрібно вручну захопиити ряд точок. Такі роботи вимагають великих затрат часу, а також не гарантують і якості проведених робіт.

 Дуже часто виконавці нехтують відхиленнями фрагментів фасаду споруди і будують креслення шляхом використання шаблонних елементів одинакового розміру.

У випадку використання даних сканування, можна простежити будь-які неточності креслення, адже спотворити хмару точок даних сканування, на відмінну від тахеометричного знімання, майже неможливо.

 Саме тому використання лазерного сканування гарантує  достовірність виконаних робіт з високою точністю.

Землевпорядні роботи

Виготовлення кадастрового номера

Розроблення проекту відведення земельної ділянки, технічної документації встановлення/відновлення меж. Винос меж земельної ділянки на місцевість за допомогою геодезичного GPS устаткування 

Найменші відхилення завжди помітні

Контроль та метрологія

Контроль та метрологія

Наземне лазерне сканування та 3D моделювання дозволяють значно скоротити та покращити результати обстежень різних об’єктів у різних сферах використання. 3D моделі можуть використовуватися не лише для візуального представлення об’єктів у цифровому вигляді, а й бути предметом досліджень.

Для моніторингу можна використовувати лазерне сканування як спосіб детального та точного представлення поверхні відсканованого об’єкту. Це дозволяє визначити відхилення між проектованим та фактичним положенням по всій поверхні досліджуваного об'єкту.

Карта проведених робіт