Виконавче (повне) знімання за допомогою 3D сканера

НЛС на сьогодні є єдиним методом, який дозволяє з високою швидкістю (сотні тисяч точок в секунду) визначати координати значної кількості точок на поверхні об’єкта з точністю від кількох міліметрів до 4см без значних спотворень поверхні.

 

Ця технологія реалізується за допомогою спеціальних приладів – наземних лазерних сканерів, які вимірюють горизонтальні та вертикальні напрямки розповсюдження лазерного випромінювання і похилі відстані.

 

Дані, одержані в результаті лазерного сканування, дозволяють повністю відтворити будь-який об’єкт у вигляді точкової 3D моделі.

 

Лазерне 3D сканування дозволяє відтворити навколишню територію на об'єкт у вигляді хмари точок високої густоти.

 

Така детальність та точність знімання забезпечує виконання більшості геодезичних робіт.

 

Дивіться більше тут

 

3D сканування інтер'єру

Сканування інтер'єру є частиною повного сканування об'єкту. Таке знімання забезпечує визначення відхилень у будові, товщину внутрішніх перегородок, допомагає при проектуванні дизайну приміщення.

 

Використання класичних методів знімання визначає наповнення вихідного креслення як атрибутивною інформацією так і  щодо наповнення в залежності від якості знімання.

 

У процесі лазерного сканування проводиться тотальне знімання усього навколишнього середовища, яке зберігається у сирих даних сканування. Тому, використання 3D сканування забезпечить наповнення креслення  у будь-який момент з метою деталізації та уточнення. При цьому проводити додаткові геодезичні обстеження не потрібно.

 

Дивіться більше тут

 

При знімання екстерєру споруди, для деталізації та точного оцифрування фасаду потрібно вручну захопиити ряд точок. Такі роботи вимагають великих затрат часу, а також не гарантують і якості проведених робіт.

 

Дуже часто виконавці нехтують відхиленнями фрагментів фасаду споруди і будують креслення шляхом використання шаблонних елементів одинакового розміру.

 

Дивіться більше тут

У випадку використання даних сканування, можна простежити будь-які неточності креслення, адже спотворити хмару точок даних сканування, на відмінну від тахеометричного знімання, майже неможливо.

 

Саме тому використання лазерного сканування гарантує  достовірність виконаних робіт з високою точністю.

Фасадне знімання

Аерознімання чи тахеометричне знімання не може забезпечити таку точність та детальність знімання як лазерне сканування.

 

Неточне наведення на пікет, неправильний перехід між станціями стояння приладу майже неможливо виявити за даними, наданими виконавцем.

 

 При створенні ортофотопланів за даними аерознімання  завжди виникають локальні грубі спотворення рельєфу чи  забудови. Крім того, за такими даними складно, а часто й неможливо, відтворити  усі архітектурні особливості будівель.

 

Дивіться більше тут

Кадастрове та топографічне знімання 3D сканером

Контроль та метрологія

Наземне лазерне сканування та 3D моделювання дозволяють значно скоротити та покращити результати обстежень різних об’єктів у різних сферах використання. 3D моделі можуть використовуватися не лише для візуального представлення об’єктів у цифровому вигляді, а й бути предметом досліджень.

 

Для моніторингу можна використовувати лазерне сканування як спосіб детального та точного представлення поверхні відсканованого об’єкту. Це дозволяє визначити відхилення між проектованим та фактичним положенням по всій поверхні досліджуваного об'єкту.

Організація

ФОП Маліцький А.Ю.,

 

ННЛ "Геодезія, геоінформатика та 3D сканування"

Інститут геодезії

НУ "Львівська політехніка"

Адреса

 

Корпус № 2 НУ "ЛП"

вулиця Карпінського, 6, м.Львів

Контактна особа

Маліцький Андрій

tach@i.ua

096 780 30 13

 

063 325 85 78